Svařování

Svařování

K dispozici máme několik svářečských pracovišť. Svařujeme  v ochranné atmosféře CO2, jsme vybaveni na sváření nerezové oceli a barevných kovů. Disponujeme několika stanicemi pro bodové odporové svařování. V oblasti svařování jsme schopni uspokojit široký okruh zákazníků.